Over Mij / About Me

English Below

Last updated March 2020, 2022 update coming soon!


“We all have a moral obligation to leave this world a better place than the world that we’ve found.” – Tim McIlrath

Dit citaat van Tim McIlrath, leadzanger van de Amerikaanse punkrockband Rise Against (wat tevens m’n favoriete band is), is een van m’n favoriete uitspraken. De band heeft daar wat mij betreft al heel veel aan gedaan, maar naar m’n eigen rol in de wereld ben ik zeer kritisch. Om niet onrealistisch hoge verwachtingen van mezelf te hebben, hanteer ik twee vuistregels. De eerste is dat ik klein moet beginnen, door een positieve invloed te hebben op mijn directe omgeving. De tweede is dat alles altijd beter kan, maar dat iets voor dit moment wel goed genoeg kan zijn.

Het is misschien wel veelzeggend dat ik de “Over Mij” pagina begin met een citaat; woorden die niet van mezelf zijn. Ik houd ervan om songteksten te citeren, en in dit geval ook iemand die me inspireert. Maar waar zijn mijn eigen woorden?

Begin 2019 kreeg ik van twee vriendinnen van me een schriftje om daarin al mijn favoriete citaten op te schrijven, en het liefste ook mijn zelfbedachte teksten erin te schrijven. Ik moet eerlijk zeggen; ik heb het schriftje nog steeds niet gebruikt (mijn excuses aan degenen die het me hebben gegeven, want ik vond het wel een mooi geschenk).

Toch heb ik in dit geval bewust gekozen voor een citaat. Niet alleen als aandachtstrekker, maar ook omdat het daadwerkelijk iets over mij vertelt. Het is onderdeel van mijn levensfilosofie. Het zegt misschien wel meer over me dan wanneer ik een verhaal ga vertellen wie ik precies ben en wat ik allemaal in mijn leven doe. Maar omdat niet iedereen me kent, zal ik dat verhaaltje toch gewoon toevoegen aan dit bericht.

Mijn naam is Justin, ik ben 24 jaar en ik studeer aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 2018 heb ik daar mijn Bachelor of Science Sociologie afgerond, gevolgd door een master Maatschappijgeschiedenis in 2020. Op dit moment ben ik bezig met mijn tweede bachelor in Filosofie. Ik werk daarnaast bij vier baantjes als studievoorlichter, student-docent, peer-educator en operationeel technicus. Daarnaast zit ik ook in de PR-Commissie van m’n volleybalvereniging.

In mijn vrije tijd luister ik veel naar muziek en ik bezoek dan ook graag en regelmatig concerten. (Op moment van schrijven heb ik er 67 bezocht, waarvan de eerste op 7 november 2014; Linkin Park in Amsterdam.) Sinds 2005 ben ik groot Formule 1-fan en heb ik dit spektakel inmiddels vijf keer live mee mogen maken. Daarnaast volg ik al ruim een decennium het wielrennen en speel ik zelf, zoals eerder gezegd, al ongeveer vijftien jaar volleybal. Ik speel dagelijks schaken en ik game regelmatig. Verder houd ik me graag bezig met mijn kledingstijl en het interieur van mijn kamer, waarbij ik in beide gevallen graag verschillende stijlen combineer en soms de grens opzoek met bepaalde combinaties.

Ik moet eerlijk bekennen dat de piano in huis langzaam maar zeker aan het verstoffen is (ik ben in 2004 begonnen, dus het heeft inmiddels veel tijd gehad om onder het stof komen te zitten) en dat ik mijn fotocamera al een aantal jaar een stuk minder gebruik dan daarvoor. Lezen doe ik voornamelijk voor mijn studie, hoewel ik mezelf in de zomer van 2019 verplicht heb om het seizoen waarin je niet studeert te gebruiken aan het lezen van boeken; ik ben tot 1,5 gekomen. Naja, het is iets.

En schrijven. De afgelopen jaren ben ik daar in meer of mindere mate actief bezig mee geweest. Misschien is deze website ook een beetje een dwingend middel naar mezelf toe om vaker te schrijven. Hoewel ik dan niet te veel van mezelf moet verwachten; het kan altijd beter. En als deze website ook nog een beetje een positieve invloed heeft op mijn omgeving, dan is dat mooi meegenomen.

Als iemand ooit de “Over Mij”-pagina op zijn website begint met een citaat van mij, dan zou dat een enorme eer zijn.


Wil je up-to-date blijven? Meld je dan vooral aan voor updates via de mail of volg het via Facebook of Instagram!

Lees hier meer over de achtergrond van m’n website.


“We all have a moral obligation to leave this world a better place than the world that we’ve found.” – Tim McIlrath

This quote from Tim McIlrath, vocalist of the American punk rock band Rise Against (my favourite band), is one of my favourite quotes. The band has done quite a lot to make this world a better place, but I’m quite critical about my own role in this world. To make sure I don’t create high expectations that aren’t realistic for me to achieve, I use two rules of thumb. The first one is that I have to start small by having a positive influence on my direct environment. The second one is that something can always be improved, but that something can be good enough for now.

Maybe it says a lot that my “About Me” page started with a quote; words that aren’t mine. I love to quote song lyrics, and in this case I love to quote people who inspire me as well. But where are my own words?

Early 2019 I got a notebook from two friends of me wherein I could write all my favourite quotes. And they wanted me to write my own texts in it as well. I’ve got to be honest; I haven’t used the notebook yet (my apologies to whoever gave it to me, because I thought it were a beautiful gift).

Yet I still chose to start this page with a quote. Not only to get your attention, but also because I think it tells quite a lot about me. It’s part of my philosophy of life. It tells maybe even more about me than  the standard story one tells when they introduce themselves including who I am and what I do in my life. I realize not everyone reading this does know that, so I’ll include it in this story.

My name is Justin, I’m 24 years old and I study at the Erasmus University Rotterdam. I finished my Bachelor of Science Sociology there in 2018, followed by a Master in History of Society in 2020. At the moment I’m doing a second degree in Philosophy. I’ve got four jobs working as ambassador, student-teacher, peer-educator and operational technician. Finally I’m also in the Public Relations Commission of my volleyball association.

I love listening to music and visiting concerts (I’ve visited at the moment of writing 67 concerts, my first one was on 7 November 2014; Linkin Park in Amsterdam). I’ve been a huge fan of Formula 1 since 2005 and I’ve been to five races. I’m also a race cycling fan, following the sport for over a decade, and I play volleyball myself for around fifteen years. I play chess almost every day and I like to game as well. Furthermore, I like to focus on my clothing style and the interior of my room, in which I like to combine different styles in both cases and sometimes push the boundaries with certain combinations.

To be honest, it’s been a while since I’ve played the piano, though I started playing back in 2004. Like that, the past few years I haven’t used my photo camera as much as I did the years before. I read quite a lot, but most of the time it’s for my studies. In the Summer of 2019 I obliged myself to read, because Summer is a period wherein I’m able to read for my own pleasure, rather than for my studies. I’ve finished 1.5 books. Well, it’s something.

And writing. In the past few years I’ve written every now and then. Sometimes I did it quite often, and then I didn’t do it for months. Maybe this website is also a bit of an imperative to myself to write more often. Though I shouldn’t expect too much from myself; it can always be better. And if this website also has a bit of a positive influence on my environment, then that’s a bonus.

If anyone ever starts their “About Me” page on their website with a quote of me, it would be a great honour.


Do you want to stay up-to-date? Subscribe to get updates by email or follow via Facebook or Instagram!

Read more about the background of my website here.

Subscribe to my newsletter!

Subscribe to my newsletter!

And get a notification when I post something new.