De Alternatieve Man

Toen ik laatst een boek zat te lezen voor m’n scriptie kwam ik deze vraag tegen; wat betekent het voor jou om een man te zijn? Nu ben ik amper geïnteresseerd in alle sociologische en psychologische debatten over onderwerpen als gender en geslacht, maar zodra ik deze vraag las was ik toch wel benieuwd. En ik vond het antwoord van de respondent de moeite waard om te delen.

Waarschijnlijk is het een vraag die iedereen zichzelf wel een keer heeft gesteld, of op z’n minst een vraag die in de buurt zit. Om terug te komen op het idee van het aannemen van een bepaalde rol in sociale situaties, dan is geslacht ook een onderdeel van die rol. Binnen samenlevingen zijn dominante ideeën aanwezig over hoe mannen en vrouwen zich over het algemeen zouden moeten gedragen, of hoe welke verwachtingen aanwezig zijn met betrekking tot hun gedrag.

Deze dominante ideeën kunnen echter veranderen. Een voorbeeld hiervan is de veranderde positie van vrouwen binnen samenlevingen. Vooral in de twintigste eeuw hebben op dat vlak veel veranderingen plaatsgevonden. Niet alleen op gebied van wettelijke bevoegdheden, maar ook op het gebied van culturele ideeën. Als een bepaalde groep namelijk een andere positie in de samenleving in wil nemen, dan moet de samenleving deze groep ook anders gaan zien. Hier komt het individuele mentale aspect bij kijken. Als het namelijk enkel bij wettelijke veranderingen blijft, dan verandert er wat betreft de omgang met die groep vrij weinig.

In het geval van het citaat dat ik tegenkwam gaat het misschien niet direct over de manier waarop, in dit geval, mannen worden gezien, maar het heeft er in zekere zin wel mee te maken. In het antwoord van de respondent wordt namelijk de dominante kijk op mannelijk gedrag genoemd, maar daar wordt ook een alternatief soort gedrag tegenover gezet. Dit alternatief heeft op grote schaal echter alleen kans van slagen wanneer de visie op mannen, en de visie op de verhoudingen tussen mannen en vrouwen, verandert. Zolang dat niet gebeurt, blijft het een individuele mening met als gevolg gedrag dat mogelijk afwijkt van veel andere mannen binnen de samenleving. Dan is het de kunst om je daar niks van aan te trekken.

“Ross Haenfler: ‘What does it mean to you to be a man?’

Kyle: ‘Just to be a role model. For people to strive to be like you. I know what the whole society view of what being a man is, but it’s not mine. I don’t care to be like the head of a household, or dominant in a relationship. I just want to be the really nice, positive person that people can get along with. I think that should be the goal for a man or a woman.’”


Voetnoten:

  • Het citaat is afkomstig van het boek Straight Edge – Hardcore Punk, Clean-living Youth, and Social Change van Ross Haenfler (2006, p. 114-115). In het desbetreffende hoofdstuk van het boek (hoofdstuk  5) wordt de mannelijkheid binnen de straight edge-gemeenschap besproken. Ondanks dat straightedgers vrouwenrechten belangrijk vinden, is het merendeel van de gemeenschap man, en komt er veel ‘mannelijk’ gedrag voor zoals ruig dansen. In hoofdstuk 5 wordt deze paradox geanalyseerd.

Gerelateerde berichten:


Volgende bericht: A Study in Pink [NL]

Vorige bericht: De Illusie van Controle


Blijf op de hoogte van nieuwe berichten door te volgen via e-mail, Facebook of Instagram.

Subscribe to my newsletter!

Subscribe to my newsletter!

And get a notification when I post something new.

Let me know what you think about it!