Your Paradise = Something I’ve Endured [NL]

“The point where we break gets closer every day. But where do we go?” | Rise Against – I Don’t Want to Be Here Anymore

Ik vind het ongepast om na afgelopen week weer meteen verder te gaan met het vrolijk posten van leuke berichten, alsof er helemaal niks is gebeurd. Wat zou mijn eigen artikel van afgelopen maandag dan ook nog waard zijn? Dat ik kort aandacht besteed aan de antiracismebeweging, maar dat ik daar daarna niks meer mee doe? Zoals ik in dat artikel al schreef; ik houd er niet van om mee te doen aan iets omdat iedereen dat op dat moment doet. Tegelijkertijd wil ik ook weer niet te veel aandacht eraan besteden, want dat kan juist averechts werken; als mensen te veel over een bepaald onderwerp lezen of wanneer ze het te vaak tegenkomen, dan verdwijnt de interesse langzaam maar zeker. Daarnaast wil ik deze website gericht hebben op creatieve vrijheid, zonder enige agenda. Daarom heb ik besloten dat dit artikel een combinatie van verschillende onderdelen wordt, waarin ik enerzijds nog wel stil wil staan bij de antiracismebeweging, maar anderzijds juist ook weer aandacht wil besteden aan mooie dingen in het leven. Want als die er niet zijn, waarom zou je dan überhaupt ergens voor vechten?

Lees verder “Your Paradise = Something I’ve Endured [NL]”

Post-Amerika

“Neutrality means that you don’t really care . ‘Cause the struggle goes on even when you’re not there. Blind and unaware.” | Rise Against – Collapse (Post-Amerika)

In the past few days, I have doubted whether I would also join in sharing articles and statements about the anti-racism movement that has dominated Western media for the past week. On the one hand, it’s a very important topic that needs to be discussed and that needs to change completely. On the other hand, I personally am absolutely not a fan to suddenly go along with certain popular developments that will probably hardly be talked about in a while. I’m also not someone who regularly talks about racism. In addition, I doubt that my words will add anything to the many messages that have been shared to date. I have therefore decided to give it a try to write about it, and if you read this I have apparently been satisfied enough with the end result to share it with you.

Lees verder “Post-Amerika”

Post-Amerika [NL]

“Neutrality means that you don’t really care / ‘Cause the struggle goes on even when you’re not there / Blind and unaware” | Rise Against – Collapse (Post-Amerika)

Ik heb de afgelopen dagen getwijfeld of ik ook mee zou gaan in het delen van artikelen en uitspraken over de antiracismebeweging die de afgelopen week de westerse media heeft gedomineerd. Enerzijds is het een zeer belangrijk onderwerp waarover gesproken moet worden en waar al helemaal verandering in moet komen. Anderzijds ben ik persoonlijk absoluut geen fan om opeens mee te gaan in bepaalde populaire ontwikkelingen waar over een tijdje waarschijnlijk toch nauwelijks meer wordt gepraat. Ik ben ook niet iemand die zich regelmatig uit over racisme. Daarnaast betwijfel ik of mijn woorden überhaupt iets toevoegen aan de vele berichten die tot op heden zijn gedeeld. Ik heb daarom besloten een poging te wagen om erover te schrijven, en mocht je dit lezen dan ben ik blijkbaar tevreden genoeg geweest over het eindresultaat om het met jullie te delen.

Lees verder “Post-Amerika [NL]”

Jus(t) a Bad Human

About a year and a half ago, I went to the House of European History in Brussels with my fellow students. In that museum, a narrative is told about the origins of Europe, in particular about the past 250 years, and the origins of the European Union. After a tour in the museum, we discussed the following statement: The House of European History is a form of European propaganda. The teachers wanted to use a critical and questionable statement. Given the slightly startled reaction of the woman from the museum who attended the debate, they had succeeded. My team had to argue in favour of the statement and I was allowed to open the debate.

Lees verder “Jus(t) a Bad Human”

Slecht(s) Mens

Ongeveer anderhalf jaar geleden ging ik met mijn studie naar het House of European History in Brussel. In dat museum wordt een narratief verteld over het ontstaan van Europa van met name de afgelopen 250 jaar en het ontstaan van de Europese Unie. Na afloop van een rondgang door het museum, gingen we debatteren over de volgende stelling: Het House of European History is een vorm van Europese propaganda. De docenten wilden een kritische en discutabele stelling gebruiken. Gezien de lichtelijk geschrokken reactie van de vrouw van het museum die het debat bijwoonde waren ze in hun opzet geslaagd. Mijn team moest voor de stelling argumenteren, en ik mocht het debat openen.

Lees verder “Slecht(s) Mens”

With All My Favourite Colours

“With all my favorite colors, yes, sir

All my favorite colors, right on

My sisters and my brothers

See ‘em like no others

All my favorite colors”

                Black Pumas – Colors (Black Pumas, 2019)

What I sometimes wonder is; what would the world look like if everyone wore colourful clothes? When I walk through the city on a cloudy day, or when I wait on the bus with many people, I sometimes imagine what it would look like if everyone wore bright colours. Dark colours can be beautiful, but if everyone wears it, isn’t that a bit too much? Doesn’t the world look much more beautiful on cloudy days if people expressed themselves in a colourful way?

Lees verder “With All My Favourite Colours”

With All My Favourite Colours [NL]

“With all my favorite colors, yes, sir

All my favorite colors, right on

My sisters and my brothers

See ‘em like no others

All my favorite colors”

                Black Pumas – Colors (Black Pumas, 2019)

Wat ik me weleens afvraag is; hoe zou de wereld eruit zien als iedereen kleurrijke kleding zou dragen? Als ik op een grauwe dag door de stad loop, of als ik met veel mensen op de bus sta te wachten, dan beeld ik me weleens in hoe het eruit zou zien als iedereen felle kleuren zou dragen. Donkere kleuren kunnen mooi zijn, maar als iedereen het draagt, is dat dan niet te veel van het goede? Ziet er de wereld er op grauwe dagen niet veel mooier uit als mensen zich op een kleurrijke manier zouden uiten?

Lees verder “With All My Favourite Colours [NL]”