Jus(t) a Bad Human

About a year and a half ago, I went to the House of European History in Brussels with my fellow students. In that museum, a narrative is told about the origins of Europe, in particular about the past 250 years, and the origins of the European Union. After a tour in the museum, we discussed the following statement: The House of European History is a form of European propaganda. The teachers wanted to use a critical and questionable statement. Given the slightly startled reaction of the woman from the museum who attended the debate, they had succeeded. My team had to argue in favour of the statement and I was allowed to open the debate.

Lees verder “Jus(t) a Bad Human”

Slecht(s) Mens

Ongeveer anderhalf jaar geleden ging ik met mijn studie naar het House of European History in Brussel. In dat museum wordt een narratief verteld over het ontstaan van Europa van met name de afgelopen 250 jaar en het ontstaan van de Europese Unie. Na afloop van een rondgang door het museum, gingen we debatteren over de volgende stelling: Het House of European History is een vorm van Europese propaganda. De docenten wilden een kritische en discutabele stelling gebruiken. Gezien de lichtelijk geschrokken reactie van de vrouw van het museum die het debat bijwoonde waren ze in hun opzet geslaagd. Mijn team moest voor de stelling argumenteren, en ik mocht het debat openen.

Lees verder “Slecht(s) Mens”

With All My Favourite Colours

“With all my favorite colors, yes, sir

All my favorite colors, right on

My sisters and my brothers

See ‘em like no others

All my favorite colors”

                Black Pumas – Colors (Black Pumas, 2019)

What I sometimes wonder is; what would the world look like if everyone wore colourful clothes? When I walk through the city on a cloudy day, or when I wait on the bus with many people, I sometimes imagine what it would look like if everyone wore bright colours. Dark colours can be beautiful, but if everyone wears it, isn’t that a bit too much? Doesn’t the world look much more beautiful on cloudy days if people expressed themselves in a colourful way?

Lees verder “With All My Favourite Colours”

With All My Favourite Colours [NL]

“With all my favorite colors, yes, sir

All my favorite colors, right on

My sisters and my brothers

See ‘em like no others

All my favorite colors”

                Black Pumas – Colors (Black Pumas, 2019)

Wat ik me weleens afvraag is; hoe zou de wereld eruit zien als iedereen kleurrijke kleding zou dragen? Als ik op een grauwe dag door de stad loop, of als ik met veel mensen op de bus sta te wachten, dan beeld ik me weleens in hoe het eruit zou zien als iedereen felle kleuren zou dragen. Donkere kleuren kunnen mooi zijn, maar als iedereen het draagt, is dat dan niet te veel van het goede? Ziet er de wereld er op grauwe dagen niet veel mooier uit als mensen zich op een kleurrijke manier zouden uiten?

Lees verder “With All My Favourite Colours [NL]”

The Playlist that turned into a Musical Diary

Sunday 23 April 2017. On a sunny afternoon I finally decided to turn a plan that had been in my head for a while into reality. A plan to make my own playlist with all my favourite songs from all genres mixed together. The most important rule: I can only add one song per day. The song I add may be linked to what music I listened to that day, what I did or how I felt. When I told a friend about this list a while back, she made the interesting comment that it’s actually some kind of musical diary. And that musical diary celebrates its third anniversary today.

Lees verder “The Playlist that turned into a Musical Diary”

De Afspeellijst die veranderde in een Muzikaal Dagboek

Zondag 23 april 2017. Op een zonnige namiddag besloot ik eindelijk om een plan dat al een tijdje in m’n hoofd zat om te zetten in werkelijkheid. Een plan om mijn eigen afspeellijst te maken met daarin al m’n favoriete nummers van alle genres door elkaar. De belangrijkste regel: ik mag maximaal één nummer per dag toevoegen. Het nummer dat ik toevoeg kan gekoppeld zijn aan welke muziek ik die dag wel heb geluisterd, aan wat ik heb gedaan of aan hoe ik me voelde. Toen ik een tijdje terug tegen een vriendin vertelde over deze lijst, maakte ze de interessante opmerking dat het eigenlijk een soort van muzikaal dagboek is. En dat muzikale dagboek viert vandaag zijn derde verjaardag.

Lees verder “De Afspeellijst die veranderde in een Muzikaal Dagboek”

The Coverart Challenge

A friend recently nominated me for a challenge on Facebook to place an album cover of an album that influences my musical taste five days in a row, without giving an explanation. Unfortunately for her, I have to acknowledge that I don’t participate in social media challenges for several reasons. In order not to disappoint her completely, I decided to do something with it. The challenge got me thinking; what are in my opinion the five most beautiful album covers of albums that I have in my collection? And can I go deeper into that than just share images of it? This sounds like a new challenge.

Lees verder “The Coverart Challenge”

De Albumhoes Uitdaging

Laatst nomineerde een vriendin mij voor een challenge op Facebook om vijf dagen op rij een albumcover te plaatsen van  een album dat invloed heeft op mijn muzikale smaak, zonder daarbij een toelichting te geven. Helaas voor haar moet ik erkennen dat ik om verschillende redenen niet meedoe aan challenges op sociale media. Om haar niet volledig teleur te stellen, heb ik besloten om er wel wat mee te doen. De challenge zette me namelijk wel aan het denken; wat vind ik eigenlijk de vijf mooiste albumcovers van albums die ik in mijn collectie heb? En kan ik daar ook dieper op ingaan dan enkel afbeeldingen ervan delen? Dit klinkt als een nieuwe uitdaging.

Lees verder “De Albumhoes Uitdaging”